دبیر کل کنفرانس

پروفسور فرشاد ورامینیان

پروفسور فرشاد ورامینیان

دبیر کل
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

کمیته علمی

پروفسور علیرضا اصغری

پروفسور علیرضا اصغری

دبیر کمیته علمی
دانشگاه سمنان
پروفسور مژگان زنده‌دل

پروفسور مژگان زنده‌دل

عضو کمیته علمی
دانشگاه اراک
رئیس کمیته زئولیت انجمن شیمی ایران
عضو شورای INZA
Prof. Giuseppe Cruciani

Prof. Giuseppe Cruciani

عضو کمیته علمی
University of Ferrara, Italy
Council of INZA
پروفسور مجید مقدم

پروفسور مجید مقدم

عضو کمیته علمی
(دانشگاه اصفهان)
دبیر کل انجمن شیمی ایران
Prof. Isabel Diaz

Prof. Isabel Diaz

عضو کمیته علمی
Deputy Vice president of International and Cooperation, SPANISH RESEARCH COUNCIL,
Spain
Council of INZA
پروفسور مریم رجبی

پروفسور مریم رجبی

عضو کمیته علمی
دانشگاه سمنان
پروفسور مصطفی فضلی

پروفسور مصطفی فضلی

عضو کمیته علمی
دانشگاه سمنان
Prof. Dmitry Murzin

Prof. Dmitry Murzin

عضو کمیته علمی
Åbo Akademi University, Finland
پروفسور معصومه خاتمیان

پروفسور معصومه خاتمیان

عضو کمیته علمی
دانشگاه تبریز
دکتر مجید پور مقدم

دکتر مجید پور مقدم

عضو کمیته علمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
Prof. German Sastre

Prof. German Sastre

عضو کمیته علمی
Universidad Politecnica de Valencia
Spain
دکتر علی‌اکبر طرلانی

دکتر علی‌اکبر طرلانی

عضو کمیته علمی
دانشیار
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دکتر بهرام قنبری

دکتر بهرام قنبری

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Prof.  Gloria Berlier

Prof. Gloria Berlier

عضو کمیته علمی
University of Turin,
Italy
پروفسور علی صالحی

پروفسور علی صالحی

عضو کمیته علمی
دانشگاه سمنان
دکتر محسن مهدی‌پور

دکتر محسن مهدی‌پور

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه سمنان
Eng. Fernando Borsatto

Eng. Fernando Borsatto

عضو کمیته علمی
President of INZA
International Natural Zeolite Association,
Brazil
دکتر عاطکه ترحمی

دکتر عاطکه ترحمی

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه سمنان
پروفسور مجید ماستری فراهانی

پروفسور مجید ماستری فراهانی

عضو کمیته علمی
دانشگاه خوارزمی
Prof. Akram Hijazi

Prof. Akram Hijazi

عضو کمیته علمی
Lebanese University
دکتر مریم موسوی‌فر

دکتر مریم موسوی‌فر

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه مراغه
دکتر مهدیه عبدالحسنی

دکتر مهدیه عبدالحسنی

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه سمنان
دکتر احمد باقری

دکتر احمد باقری

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه سمنان
دکتر فریده نبی‌زاده

دکتر فریده نبی‌زاده

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه سمنان
دکتر مهدی میرزایی

دکتر مهدی میرزایی

عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شاهرود

کمیته اجرایی

دکتر کیانا پیوندی

دکتر کیانا پیوندی

دبیر اجرایی
دانشیار
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
k_peyvandy@semnan.ac.ir
پروفسور علی حقیقی اصل

پروفسور علی حقیقی اصل

عضو کمیته برگزاری
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
دکتر محمد حسین احسانی

دکتر محمد حسین احسانی

عضو کمیته برگزاری
دانشیار
معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان
پروفسور فیروزه نعمتی

پروفسور فیروزه نعمتی

عضو کمیته برگزاری
گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی
دکتر ابراهیم نجفی کانی

دکتر ابراهیم نجفی کانی

عضو کمیته برگزاری
دانشیار
ریاست دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
دکتر مریم خواجه‌نوری

دکتر مریم خواجه‌نوری

عضو کمیته برگزاری
دانشیار
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
دکتر فرزین یغمایی

دکتر فرزین یغمایی

عضو کمیته برگزاری
مدیر امور مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
دکتر سمیه ارغوانی بیدختی

دکتر سمیه ارغوانی بیدختی

عضو کمیته برگزاری
گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان
دکتر عبدالمحمد کاشیان

دکتر عبدالمحمد کاشیان

عضو کمیته برگزاری
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور
احمد اسلامیان

احمد اسلامیان

مدیر کمیته صنعت
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی معدنی نیاکان سنگسر
مهندس آدینه اسلامیان

مهندس آدینه اسلامیان

عضو کمیته صنعت
عضو هیئت مدیره گروه صنعتی معدنی شرکت نیاکان سنگسر
دکتر احمد کساییان

دکتر احمد کساییان

عضو کمیته صنعت
مدیر پشتیبانی گروه صنعتی سیمان و نیاکان سنگسر
دکتری مدیریت بازرگانی
دکتر مریم دارایی

دکتر مریم دارایی

عضو کمیته صنعت
مدیر آزمایشگاه مواد نانو و فرآوری مواد معدنی
مدیر گروه پشتیبانی شرکت نیاکان سنگسر
مهندس داود معروفی

مهندس داود معروفی

عضو کمیته برگزاری
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
دکتر حسین بیباکیان سنگسر

دکتر حسین بیباکیان سنگسر

عضو کمیته صنعت
مدیر فنی معادن سیمان و نیاکان سنگسر
مهندس مهدی حسن‌آبادی

مهندس مهدی حسن‌آبادی

عضو کمیته صنعت
مدیر دفتر تحقیق و توسعه شرکت نیاکان سنگسر
مهندس علیرضا حقیقت

مهندس علیرضا حقیقت

مدیر روابط عمومی
دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
وحید کامیاب

وحید کامیاب

عضو کمیته صنعت
کارشناس پذیرش و ارزیابی هسته های فناوری
حمیدرضا مولائی

حمیدرضا مولائی

عضو کمیته برگزاری
معاون مالی و اداری دانشگاه سمنان
مصطفی رئوفی

مصطفی رئوفی

عضو کمیته برگزاری
کارشناس معاون پژوهشی
حامد جهانشاهی

حامد جهانشاهی

عضو کمیته برگزاری
کارشناس تجاری سازی و انتقال فناوری
علی اکبر طاهان ناصری

علی اکبر طاهان ناصری

عضو کمیته برگزاری
رئیس روابط عمومی دانشگاه سمنان
حمیدرضا ریاضی رحمت

حمیدرضا ریاضی رحمت

عضو کمیته برگزاری
رئیس دفتر معاونت پژوهشی