برای شرکت در کارگاه‌ها روی نام کارگاه کلیک کنید سپس ذخیره را بزنید.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

29 شهریور 1402
10:30-12:30

ظرفیت: 30
مهندس محمد مهدی عظیمی

28 شهریور 1402
14:00-16:00

ظرفیت: 20
دکتر بهروز ارسطو

28 شهریور 1402
14:00-16:00

ظرفیت: 20
دکتر مهدی موسوی و مهندس محمد قدرتی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.