برای تغییر نوع عضویت از قسمت صفحه شخصی وارد بخش ویرایش اطلاعات کاربر شوید و نوع عضویت خودرا تغییر دهید. 

قبل از شرکت در کنفرانس راهنما و هزینه‌های شرکت در کنفرانس را مطالعه فرمایید.

نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.

خدمات

500,000

ریال ایران
رزرو فقط از طریق سامانه در سایت امکان پذیر است. ظرفیت 70 نفر و اتاق‌ها حداکثر 6 تخته می‌باشد. **هزینه اقامت یک شب و برای هر نفر است *** آدرس: سمنان، بلوار امیرکبیر

500,000

ریال ایران
آدرس: سمنان، بلوار امیرکبیر رزرو فقط از طریق سامانه در سایت امکان پذیر است. ظرفیت 70 نفر و اتاق ها حداکثر 6 تخته می باشد هزینه اقامت یک شب و برای هر نفر

1,125,000

ریال ایران
**(ویژه اعضای هیات علمی)** از هر شرکت کننده به ازای پرداخت حق ثبت نام حداکثر دو مقاله پذیرفته می شود. برای ارسال بیش از دو مقاله، 25 درصد حق ثبت نام به ازای هر مقاله (تا سقف 2 مقاله مازاد) به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد. در صورت عدم پرداخت این مبلغ فقط حداکثر 2 مقاله قابل ارائه خواهد بود.

875,000

ریال ایران
**(ویژه‌ دانشجویان) ** از هر شرکت کننده به ازای پرداخت حق ثبت نام حداکثر دو مقاله پذیرفته می شود. برای ارسال بیش از دو مقاله، 25 درصد حق ثبت نام به ازای هر مقاله (تا سقف 2 مقاله مازاد) به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد. در صورت عدم پرداخت این مبلغ فقط حداکثر 2 مقاله قابل ارائه خواهد بود.

2,250,000

ریال ایران
**(ویژه اعضای هیات علمی)** از هر شرکت کننده به ازای پرداخت حق ثبت نام حداکثر دو مقاله پذیرفته می شود. برای ارسال بیش از دو مقاله، 25 درصد حق ثبت نام به ازای هر مقاله (تا سقف 2 مقاله مازاد) به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد. در صورت عدم پرداخت این مبلغ فقط حداکثر 2 مقاله قابل ارائه خواهد بود.

1,750,000

ریال ایران
**(ویژه‌ دانشجویان) ** از هر شرکت کننده به ازای پرداخت حق ثبت نام حداکثر دو مقاله پذیرفته می شود. برای ارسال بیش از دو مقاله، 25 درصد حق ثبت نام به ازای هر مقاله (تا سقف 2 مقاله مازاد) به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد. در صورت عدم پرداخت این مبلغ فقط حداکثر 2 مقاله قابل ارائه خواهد بود.